လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 67.12MB

FEEL GROUP ဦးစိုးညီညီ ၏ စိတ္ႀကိဳက္ထမင္းေႀကာ္လက္ရာမ်ား

ေရးသားသူဦးစိုးညီညီ

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ထမင္းေၾကာ္ေကာင္းေကာင္း လုပ္စား မယ္ဆိုရင္လည္း ဒီစာအုပ္ထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ အခ်ိဳးအစားကို မူတည္ၿပီး၊ အေပါ့၊ အငန္ကို စားသံုးသူရဲ႕လွ်ာေပၚမွာ မူတည္ၿပီး လုပ္လို႔ရပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ဒီစာအုပ္ကို ဖတ္ရင္း အားမရရင္၊ ဒီစာအုပ္ကို ဖတ္ေနတဲ့ စားသံုးသူထဲက ဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့ ေလ့လာ ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ့္ဆီမွာ လာၿပီးေတာ့ သင္ယူလို႔ရပါတယ္။ ေလ့လာလို႔ရပါတယ္။ ေဆြးေႏြးလို႔ရပါတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ အစားအစာ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 970 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 800 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 300 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။