ေဒတာအရြယ္အစား 20.39MB

႐ုပ္ရွင္ပညာဘာသာရပ္

ေရးသားသူၾကည္စိုးထြန္း

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

႐ုပ္ရွင္ဖန္တီးသူမ်ား … ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္းသည္ သက္တမ္းအားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာ္မွ်သာ ႐ွိေသးေသာ္လည္း လူသားမ်ား အႏွစ္သက္ဆုံးႏွင့္ အားအေပးဆုံး အႏုပညာလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ေလသည္။
ထုိ ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္းႀကီးထဲတြင္ ျခားနားေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ လက္မႈလုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာ ပါ၀င္ၿပီး လုပ္ငန္း အမ်ဳိးအစားေပါင္း (၃၀၀) ေက်ာ္မွ် ႐ွိသည္။
ထုိ႔အျပင္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ လူတုိ႔သည္ ႐ုပ္ရွင္ကားတစ္ကားျဖစ္ေအာင္ အဘက္ဘက္မွ ၀ုိင္း၀န္း လုပ္ေဆာင္ၾကရေလသည္။
႐ုပ္ရွင္ကားတစ္ကားျဖစ္ဖုိ႔ မင္းသား မင္းသမီး သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ မလုံေလာက္၊ ဒါ႐ုိက္တာ၊ ဓာတ္ပုံဆရာႏွင့္လည္း မျပည့္စုံဘဲ အျခားေသာ အႏုပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္မ်ား လုိအပ္လွေပသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ႐ုပ္ရွင္ကားတစ္ကားတြင္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားၾကရေသာ ႐ုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ားအေၾကာင္း ဗဟုသုတအလုိ႔ငွာ ေရးသားတင္ျပလုိက္ရပါသည္။ စင္စစ္ ႐ုပ္ရွင္ေလာကသားတုိ႔၏ လုပ္ငန္းတုိင္း လုပ္ငန္းတုိင္း အေရးမႀကီးေသာ အလုပ္ဟူ၍ မ႐ွိေခ်။
ထုိသူ အားလုံးသည္ ႐ုပ္ရွင္ကားတစ္ကားျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၾကရေသာ ဖန္တီးသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အႏုပညာႏွင့္ သေရာ္စာ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။