ေဒတာအရြယ္အစား 3.24MB

ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုႏွစ္ ျမန္မာ့အလားအလာ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္စာစု

ေရးသားသူေဒါက္တာသန္းထြန္း

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ႏွစ္ေတြ ရာစုႏွစ္ ေထာင္စုႏွစ္ ၾကာသထက္ၾကာေတာ့ အႀကဳိသမိုင္း
(Prehistory)၊ အစသမိုင္း (Prehistory) နဲ႔ သမိုင္း (History) ကို
မေျပာတတ္ေတာ့ဘူး။ ဒီအခါမွာ ေျမႀကီးထဲမွာ ျမဳပ္ေနတဲ့ ေက်ာက္လက္
နက္ အုိးကြဲ၊ အ႐ိုး၊ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္း၊ ေရႊ၊ ေငြ၊ ေၾကး၊ သံ၊ ခဲ၊ ပစ္ၥည္း
အတိုအစ၊ အိုးထဲက အစားအစာ၊ သစ္ေစ့၊ ၀တ္မႈန္၀တ္ဆံဆိုတာေတြကို
တူးၿပီး ေကာက္ယူေလ့လာရတယ္။ ဒီလို ေျမျမဳပ္ပစ္ၥည္းကို အားကိုးၿပီး
ေဖာ္ထုတ္ရလို႔ ေျမထဲသမိုင္း (Archaeology) ဆိုတဲ့ ပညာရပ္တစ္ခု
ေပၚေပါက္လာတယ္။ သိပ္မၾကာေသးဘူး။ ႏွစ္ ႏွစ္ရာတြင္းပဲ ရွိေသးတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ၁၈၈၁ ေရာက္မွစလို႔ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ရာ့ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္
ပဲ ရွိေသးတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဆံုး ေျမထဲသမိုင္းအရာရွိက ၁၈၈၁
မွာ ခန္႔တဲ့ ဂ်ာမန္လူမ်ဳိး ဧမိလ္ဖိုခင္မာ (EMIL FORCHHAMMER)
ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၈၈၉ မွာ ဖိုခင္မာ ေသဆံုးသြားပါတယ္။ သူမေသခင္
ဘာေတြလုပ္သြားသလဲ ၾကည့္ပါ။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သမုိင္းႏွင့္ ပထဝီ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။