လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 4.67MB

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအႏုပညာရွင္ ပါဘလိုပီကာဆို

ေရးသားသူမ်ဳိးမင္းရန္ေအာင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ေခတ္သစ္ပန္းခ်ီ (Modern art) အေၾကာင္း ေရးၾက သားၾက၊
ေျပာၾက ဆိုၾကမယ္ၾကံရင္ ပါဘလိုပီကာဆိုရဲ႕ နာမည္ဟာ သင့္ေခါင္းထဲကုိ
ပထမဆုံး ၀င္လာဖြယ္ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကေန႔ေခတ္ ပန္းခ်ီေလာကဟာ
လည္း ပီကာဆိုသာ မေပၚထြန္းခဲ့ဘူးဆိုရင္ တစ္မ်ဳိးတစ္မည္ ေျပာင္းလဲသြား
စရာ ရွိပါတယ္။ (မျပည့္စုံဘဲ ယုတ္ေလ်ာ့တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈပါ။)
ပါဘလိုပီကာဆိုရဲ႕ ဘ၀သက္တမ္းဟာ အလြန္ရွည္လ်ားၿပီး စိတ္၀င္
စားဖို႔လည္း ေကာင္းပါတယ္။ (လူမႈဘ၀ေရာ၊ အႏုပညာဘ၀ကုိပါ ဆိုလိုတာ
ပါ။)
ပီကာဆိုဟာ အလြန္မတန္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ ပထမနဲ႔ ဒုတိယ
ကမ္ၻာစစ္ႀကီးႏွစ္ခုစလံုးကုိ ျဖတ္သန္းခဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္
သူ႔သက္တမ္းမွာ လွ်ပ္စစ္မီးကုိ တီထြင္ႏုိင္တာ၊ တယ္လီဖုန္းေပၚလာတာ၊
ေရဒီယိုနဲ႔႐ုပ္သံကုိ တီထြင္ႏုိင္တာ၊ ႐ုပ္ရွင္ေပၚလာတာ၊ ေမာ္ေတာ္ကားနဲ႔
ေလယာဥ္ပ်ံကုိ တီထြင္ႏုိင္တာ… အကုန္လုံးကုိ မီခဲ့ပါတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 986 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 300 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။