လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 57.43MB

၉၀-၁၀ နိယာမ

ေရးသားသူႏိုင္းႏုိင္းစေန

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

Stephen Covey ရဲ႕ အေတြးအေခၚ ၉၀-၁၀ နိယာမကို ဖတ္
လိုက္ရတဲ့အခါ၊ မိမိျပဳျပင္ဖန္တီးလို႔မရတဲ့ ကံၾကမၼာေၾကာင့္ ေပၚေပါက္တဲ့
ျဖစ္ရပ္ေတြဟာ (၁၀) ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး၊ မိမိကိုယ္တိုင္ ျပဳျပင္ႏိုင္တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြ
ဟာ (၉၀) ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားေတာ့ လူျဖစ္ရတာဟာ အားတက္
စရာႀကီးပါလားလို႔ ေတြးမိတယ္။ ဗုဒၶကလည္း ဆႏၵ၊ စိတၲ၊ ဝီရိယ၊ ဝိမံသ ဆိုတဲ့
အဓိပတိေလးပါးကို ပိုင္ဆိုင္တဲ့ မည္သူမဆို ေအာင္ျမင္မႈကို ဆြတ္ခူးရရွိႏိုင္
တဲ့ တန္ခိုးရွင္ေတြျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 943 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 800 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 300 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။