ေဒတာအရြယ္အစား 0.53MB

၀တၳဳတိုမ်ား

ေရးသားသူေဗာ္ဂါေလး

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ေလာကမွာ လူႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စားရွိတယ္။ အခ်ိန္အခါ အခြင့္အေရးကို
ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသူနဲ႔ ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးသူ။ ပဲျပဳတ္သည္မသန္းကေတာ့ ဘယ္
အမ်ဳိးအစားထဲမွာ ပါမလဲ။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ေတာင္ မပိုင္းျခားတတ္
ေတာ့ပါ။ ကၽြန္ေတာ္က အၿငိမ္းစား ေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္ပါ။ သက္ေစ့
ပင္စင္ယူၿပီးေနာက္ မည္မည္ရရ ဘာမွမလုပ္ဘဲ စာေလးဖတ္တာနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္
ေစခဲ့တယ္။ သားသမီးေတြလည္း ၾကင္ရာစံုအေတာင္ေပါက္ အိုးခြဲကုန္ၾကၿပီ။
အိမ္မွာက်န္ခဲ့တာက လင္ရယ္ မယားရယ္ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ဦးၿပီးရင္
မသန္းက ဒီအိမ္မွာ အာဏာအရွိဆံုးလို႔ ဆုိရမယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မိန္းမရဲ႕ လက္စြဲ
ေတာက္တုိမည္ရ အခိုင္းေတာ္ေပါ့။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။