ေဒတာအရြယ္အစား 37.76MB

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ရဟႏၱာ၊ အရိယာမ်ား၏ ေထ႐ုပတၱိ

ေရးသားသူဦးသာသနာ၀ိသုဒၶိ(ဗိုလ္သိမ္းေဆြ)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

အစာႏွင့္ အသက္ …. အရွင္ဘုရား …ဤကမၻာေလာကအတြင္း၌ သက္ရွိသတၱ၀ါအားလုံးတုိ႔သည္ အိပ္စက္ခ်ိန္ကိုထား၍ မေနမနားလႈပ္ရွားလ်က္ ရွိေနၾကပါသည္။ ထုိသို႔ လႈပ္ရွားျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းကား ““အစားတစ္လုပ္”” အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ၾကပါသည္။
ဟုတ္ပါသည္။ သတၱ၀ါမ်ားသည္ အစာကို မစားရပါလွ်င္ ေသၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ အစာအတြက္ လႈပ္ရွားသြားလာေနၾကရရွာပါသည္။
သာသနာေတာ္ ေလာကဘက္ကုိ ၾကည့္ေသာအခါလည္း သာသနာ၀င္ အရွင္ျမတ္မ်ားသည္ မေနမနား လႈပ္ရွားလ်က္ရွိေနၾကပါသည္။ ထိုလႈပ္ရွားခ်က္ မ်ားသည္လည္း အစားအတြက္ပင္ ျဖစ္ၾကပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ သာသနာ၀င္ အရွင္ျမတ္မ်ားအတြက္ အစားအစာဆုိသည္မွာ ကာလိကေလးပါး၊ ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္မ်ားကို ဆုိလုိသည္မဟုတ္ဘဲ ““၀ိမုတ္ၱိရသ”” တည္းဟူေသာ အရဟတၱဖုိလ္ ျဖစ္ပါသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 1000 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။