ေဒတာအရြယ္အစား 18.88MB

ျမန္မာ၀တၳဳတို (၂၀၁၆)

ေရးသားသူကေလာင္စံု

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ႏွစ္စဥ္စီစဥ္ ထုတ္ေ၀ေနက် စိတ္ကူးခ်ဳိခ်ဳိ၏
ျမန္မာ၀တၳဳတို ၂၀၁၆ ျဖစ္ပါသည္။
မဂၢဇင္းမ်ား တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ေလ်ာ့နည္း
သြားသည့္အေရး ရင္ဆိုင္ေနရစဥ္မွာပင္
ရသစာေပ၀တၳဳတို လက္ရာေကာင္းမ်ားကလည္း
အားေပ်ာ့မသြားဘဲ က်ားကုတ္က်ားခဲ
အားေကာင္းေမာင္းသန္ ဆက္လက္ရွင္သန္လ်က္ရွိရာ
ထို႔အတြက္ အဓိကအားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသူမ်ားမွာ
အားမေလွ်ာ့စတမ္း ဂရုတစိုက္ ေရြးခ်ယ္ေနရာေပး
ေဖာ္ျပေနၾကေသာ မဂၢဇင္းအယ္ဒီတာႀကီးမ်ား၊
မဂၢဇင္းစီစဥ္ထုတ္ေ၀သူမ်ားႏွင့္ ၀ါသနာႏွင့္ေစတနာကို အေျခခံလ်က္
အားထုတ္ဖန္တီးေနၾကေသာ ၀တၳဳစာေရးဆရာမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ထို ဆရာ/ဆရာမမ်ား အားလံုးႏွင့္ ယခုစာအုပ္တြင္ အခြင့္မသင့္
မပါ၀င္ခဲ့ၾကလင့္ကစား ရသစာေပလက္ရာမြန္မ်ား လံု႔လထုတ္
ဖန္တီးေနၾကသူအားလံုးကိုပင္ အျမဲအစဥ္ ေလးစားခ်စ္ခင္
ေက်းဇူးတင္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ႏွစ္စဥ္ကဲ့သို႔ အေလးအနက္
ထပ္မံမွတ္တမ္းျပဳအပ္ပါသည္။
စိတ္ကူးခ်ဳိခ်ဳိစာအုပ္တိုက္

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 1000 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။