လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 3.25MB

ျမန္မာျပည္ပန္းခ်ီဆရာမ်ား

ေရးသားသူေမာင္ကိုကုိ (အမရပူရ)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ကၽြန္ေတာ့္ကို ေျမႇာက္ေပးတဲ့သူေတြကလည္း
ရွိတယ္။ စိုးႏိုင္ မင္းလုပ္ထားတာေတြ
ေကာင္းတယ္ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း
ေျမႇာက္ေပးရင္ သေဘာက်တယ္။
အားတက္ၿပီး ဆက္လုပ္ေပါ့

  • စာအုပ္မ်ား
  • အႏုပညာႏွင့္ သေရာ္စာ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 970 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 800 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။