ေဒတာအရြယ္အစား 48.28MB

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အဓိပတိႀကီး ေဒါက္တာဘေမာ္

ေရးသားသူေမာင္ေၾကာ့ေ၀

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

၁။ ဘ၀အစ မအူပင္က (၁၈၉၃-၁၉၂၄) —- ျမန္မာဘုရင္ သီေပါမင္းလက္ထက္က ႐ံုးအရာရွိျဖစ္ခဲ့ေသာ ေမာင္ေမာင္ေၾကးႏွင့္ ေဒၚသိန္းတင္တို႔သည္ ၁၈၉၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ မအူပင္ၿမိဳ႕၌ ေမာင္ဘေမာ္ကို ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ေမာင္ဘေမာ္သည္ တကၠသိုလ္၀င္ မက္ထရစ္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သည္အထိ စိန္ေပါေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၿပီး ၁၉၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ေကာလိပ္မွ ၀ိဇၨာဂုဏ္ထူးဘြဲ႕ရခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အစိုးရအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းဆရာအျဖစ္ ေခတၱ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္၌ အိႏ္ၵိယႏိုင္ငံ ကာလကတၱားတကၠသိုလ္မွ မဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အဂၤလိပ္စာေပဌာနတြင္ ပထမဆံုးျမန္မာ လူမ်ဳိးကထိကအျဖစ္ ေလးႏွစ္တာမွ် ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိသည္။ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ကိန္းဗရစ္တက္ၠသိုလ္သို႔
သြားေရာက္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၿပီး ၁၉၂၃ ခုႏွစ္၌ လန္ဒန္ဂေရးအင္းမွ ၀တ္လံုေတာ္ရ ဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည္။ ၁၉၂၄ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပန္လည္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ေဘာ႐ိုးတကၠသိုလ္မွ ေဒါက္တာဘြဲ႕(ဥပေဒပါရဂူ) ရရွိခဲ့ျပန္၏။ ရန္ကုန္ေကာလိပ္၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တို႔တြင္ အဂၤလိပ္စာကထိကအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေနာက္ ၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္မွစ၍ သာယာ၀တီနယ္၊ ေရတိုက္ရြာကို အေျချပဳကာ ရရာလက္နက္ တို႔ျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔ကို ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားအေရးေတာ္ပံုႀကီးႏွင့္ႀကံဳခဲ့ၿပီး ေတာင္သူလယ္သမားတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္ ဂဠဳန္ဆရာစံႏွင့္ မ်ဳိးခ်စ္ေတာ္လွန္ေရးသမားတို႔ကို ၁၉၃၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္၌ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔က ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။