ေဒတာအရြယ္အစား 1.22MB

ျမန္မာ့ေႏြဦးစီးပြားေရး

ေရးသားသူခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ေစ်းေလွ်ာ့ေရာင္းတယ္ဆိုတာ အေရာင္းသြက္ေအာင္ လုပ္
တဲ့ နည္းတစ္နည္း၊ မူလေစ်းထက္ ေလွ်ာ့ေရာင္းေတာ့
ေရာင္းတဲ့သူေရာ၊ ၀ယ္တဲ့သူေရာ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္လို႔
သေဘာက်ၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ ၀ယ္တဲ့သူက သူတို႔
လိုခ်င္တာကုိ ေစ်းသက္သက္သာသာနဲ႔ရလို႔ ပုိသေဘာ
က်ၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေလွ်ာ့ေစ်းဆိုတာ အဓိပ္ၸာယ္
ႀကီးႀကီးမားမား မဟုတ္ပါဘူး။ အစြံထုတ္တဲ့ နည္းတစ္
နည္းပါပဲ။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြက ေစ်းေလွ်ာ့ေရာင္းရင္
၀ယ္သူေတြ ေလာဘတက္လာမယ္။ အက်ဳိးအျမတ္ နည္း
နည္းပုိရမယ္ဆိုတာသိလို႔ လုပ္ၾကတာပါ။ ဒီနည္းဟာ
စီးပြားေရးေလာကမွာ ေရပန္းစားအသံုးမ်ားလာတယ္။
စီးပြားေရးေလာကမွာသာမက နိစ္ၥဓူ၀ ႀကံဳေတြ႕ေန
ရတဲ့ ဘ၀ထဲမွာလည္း အလုပ္သမားေတြ အေနနဲ႔ ေလွ်ာ့
ေပးခ်င္တဲ့၊ ေလွ်ာ့လုပ္ခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ ရွိေနၾကတယ္။
အလုပ္ခြင္ထဲမွာ တခ်ဳိ႕၀န္ထမ္းေတြက အျပည့္အ၀
ႀကဳိးပမ္း လုပ္ကုိင္တာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ၇၀၊ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ
အလုပ္လုပ္ၾကတယ္။ ခက္ခက္ခဲခဲလုပ္စရာ၊ ၾကာၾကာလုပ္စရာနဲ႔
ေတြ႕တဲ့အခါ အလုပ္ခ်ိန္ေလွ်ာ့လုပ္တယ္။ အလုပ္ကုိ
ေလွ်ာ့လုပ္ၾကတယ္။ အသက္သာ ခိုၾကတယ္။ ကုိယ္သက္သာေအာင္
လုပ္ၾကတယ္။ ေလွ်ာ့လုပ္တဲ့သူေတြက အက်ဳိးရွိတယ္လုိ႔ ထင္ၾကေပမဲ့
အလုပ္ရွင္ဘက္ကၾကည့္ရင္ေတာ့ ေလွ်ာ့လုပ္
တဲ့၀န္ထမ္းေတြဟာ အက်င့္ပ်က္တဲ့သူေတြပဲ။

  • စာအုပ္မ်ား
  • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။