ေဒတာအရြယ္အစား 3.39MB

ျမန္မာ့အိုးသမိုင္းႏွင့္ ျဖည့္စြက္စာတမ္း ၈ ေစာင္

ေရးသားသူေဒါက္တာသန္းထြန္း

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

(ဦး၀န္ သဘာပတိမူတဲ့ ၁၀ စက္တင္ဘာ ၁၉၇၂ ကန္သာစိမ္းလဲ့
ႏွစ္လည္ပြဲမွာ ဒီစာတမ္းကို ဖတ္တယ္)။
အိုးကို မီးမဖုတ္ရင္ ေရထည့္လို႔ မရဘူး။ ေရထည့္လို႔ရေအာင္ တီထြင္ဖန္
တီးတဲ့ပုဂိ္ၢဳလ္ကေတာ့ လူသားပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ အိုးကို လူေတြ ဘယ္တုန္းကစၿပီး
ဖန္တီးခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာကို အေရွ႕ေတာင္အာရွအေျခခံနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနကို
တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေဖာ္ထုတ္ေလ့လာဖုိ႔ လိုပါတယ္။
အေနာက္အာရွနဲ႔ အနီးအနားႏုိင္ငံေတြမွာ ေရွးေဟာင္းသုေတသနတူးေဖာ္
ေရးက ေဖာ္ထုတ္ေပးတဲ့အတြက္ သူတို႔ေဒသေတြမွာ အိုးကို ဘယ္တုန္းက စသံုး
တယ္ဆိုတာ သိၿပီးပါၿပီ။ ေက်ာက္သစ္ဓေလ့စၿပီးမွ အုိးေပၚတယ္လို႔ အရင္က
ထင္ၾကတယ္။ အခုေတာ့ စိုက္ပ်ဳိးေရးမေပၚခင္ကဘဲ အိုးသံုးတဲ့ေနရာလည္း
ရွိတယ္။ ဂ်ာရီကိုမွာေတာ့ အစားအစာကို ထုတ္လုပ္ႏုိင္တဲ့ ေခတ္ဦးပိုင္းမွာ
အိုးမရွိေသးဘူး။ အဲသည့္ေနရာေတြမွာ အိုးကို အေစာဆံုးသံုးတဲ့အခ်ိန္ဟာ အရင္ႏွစ္
၈၈၀၀ ေလာက္ က ျဖစ္တယ္။ အိုးထိန္းစက္ကေတာ့ အရင္ႏွစ္ ၅၂၅၀ ထက္
မေစာဘူး။ စဥ့္သုတ္ အိုးေတြကေတာ့ အရင္ႏွစ္ ၂၉၀၀ ေလာက္ကမွ ေပၚတယ္။
အဲဒီရက္စြဲေတြက အေနာက္အာရွအတြက္ ျဖစ္တယ္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ
အခုတစ္ေလာ တူးေဖာ္ ရွာေဖြၾကေတာ့ အျဖစ္အပ်က္ပံုစံတစ္မ်ဳိးကို ေတြ႕ရပါတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သမုိင္းႏွင့္ ပထဝီ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။