လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 0.31MB

ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ ေငြရတုသမိုင္း၀င္မ်ား

ေရးသားသူေအးၾကဴေလး

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

၁၉၇၇ ခုႏွစ္ ေသြးေသာက္မဂ္ၢဇင္းတြင္၊ ၁၉၀၁ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္
ႏိုင္ငံျခား႐ုပ္ရွင္မ်ား ျမန္မာျပည္သို႔၀င္ ေရာက္လာေၾကာင္း ေဖာ္ျပဖူးသည္။
၁၉၆၉ ခုႏွစ္ ျဖဴနီညိဳျပာ မဂ္ၢဇင္းတြင္ ၁၉၀၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ကမ္ၻာ့႐ုပ္ရွင္
ျပသသူမ်ား ျမန္မာျပည္၀င္ေရာက္ျပသသည္ဟု ဖတ္မွတ္ဖူးသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်း အေနာက္ဘက္တြင္ အယ္လီဖန္စတံုး႐ုပ္ရွင္႐ံု၊ အေရွ႕ဘက္
တန္းတြင္ စီနီမာဒီပဲရစ္႐ုပ္ရွင္႐ံု၊ အလယ္တြင္ အင္ပါယာ႐ံုမ်ားရွိၾကသည္။
၁၉၁၀ တြင္ အယ္ဒီဆင္႐ံု၊ စတား႐ုပ္ရွင္႐ံုမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ေန႔စဥ္
ညေန ၆ နာရီခြဲ တစ္ပြဲ၊ ည ၉ နာရီခြဲ တစ္ပြဲျပသၿပီး စေန၊ တနဂၤေႏြ
ရက္မ်ားတြင္ ညေန ၃ နာရီခြဲပြဲပါျပသသည္။ စီနီမာဒီပဲရစ္႐ုပ္ရွင္႐ံု
မ်က္ႏွာစာတြင္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားရွိသျဖင့္ ညေနပိုင္းလူစည္ကားလ်က္ရွိ
သည္။ ႏိုင္ငံျခား႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားျပသရာေနရာသို႔ လူငယ္တစ္ဦး လက္ဖက္
ရည္ဆိုင္ထိုင္ရင္း ေလ့လာလ်က္ရွိသည္။ ထိုသူကား အနာဂတ္ ျမန္မာ့
႐ုပ္ရွင္ကို စတင္ႀကံစည္ပ်ိဳးေထာင္မည့္ ႐ုပ္ရွင္ဖခင္ႀကီး ဦးအံုးေမာင္
ပင္ျဖစ္သည္။ ႐ုပ္ရွင္ကို ျမန္မာပရိသတ္မ်ား ဘာေၾကာင့္ စိတ္၀င္စားသလဲ
ေလ့လာၾကည့္႐ႈျခင္းျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕ကားမ်ားကို ႐ိုက္ပံု႐ိုက္နည္း၊ ဓာတ္ပံု
၀င္ေရာက္ ေလ့လာၾကည့္သည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သမုိင္းႏွင့္ ပထဝီ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 970 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 300 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။