ေဒတာအရြယ္အစား 2.71MB

ျမန္မာ့ထုိးကြင္းမင္ေၾကာင္ဓေလ့

ေရးသားသူဆင္ျဖဴကၽြန္းေအာင္သိန္း

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

စာေရးသူသည္ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ပထမပတ္အတြင္းက မိမိ ဇာတိရပ္ရြာသို႔ ေရာက္သြားခဲ့ေလသည္။ သြားသည့္ခရီးစဥ္မွာ မေကြးမွ မင္းဘူးသို႔ကူး၍ မင္းဘူးမွတစ္ဆင့္ ကားတစ္တန္စီးကာ ခရီးဆက္
ရေပသည္။ လမ္းခရီးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ စာမတတ္သူပေပ်ာက္ေရး အသံုးလံုးလႈပ္ရွားမႈ ဖြင့္ပြဲအတြက္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ မုခ္ဦးမ်ား၊ ေနရာအႏွံ႔ စိုက္ထူထားေသာ ေဆာင္ပုဒ္မ်ား၊ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားကိုေတြ႕ျမင္
ရပါသည္။ ထုိအခါ မိမိသည္လည္း ထုိလႈပ္ရွားတတ္ႂကြေနသူမ်ားနည္းတူ ေကာင္းမႈတစ္ခုခုျပဳႏုိင္ေခ်ေသာ္ ေကာင္းေလစြဟု ေတာင့္တစိတ္ ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။
မည္ကဲ့သို႔ေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ လုပ္ရပါမည္နည္းဟု စဥ္းစားသည့္အခါ အေဖ့ကိုေျပးျမင္ပါသည္။ အေဖသည္လြန္ခဲ့ေသာသီတင္းသံုးပတ္က ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ အေဖ့တြင္ ထုိးကြင္းဒူးခ်ရွိသည္။ အေဖ
ကြယ္လြန္ေသာအခါ ရြာတြင္ ထုိးကြင္းသမား မရွိၿပီ။ ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ ထုိးကြင္းရွိသူပင္လွ်င္ ရွားပါးစျပဳၿပီျဖစ္ေသာ ထုိးကြင္းမင္ေၾကာင္အေၾကာင္းကို စုေဆာင္းရန္ မသင့္ပါသေလာ။ ထုိအေတြးကို အေမးျဖင့္ပင္ ထုိးကြင္း မင္ေၾကာင္ အေၾကာင္း ေမးျမန္းစုေဆာင္းရန္ စိတ္ကူးရခဲ့ပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ဤဓေလ့သည္စာတစ္ေစာင္ေပတစ္ဖြဲ႕ျပဳစုရန္လုိအပ္ျခင္းရွိ မရွိ သံုးသပ္ရပါေသးသည္။ ထုိအခါ ယင္းဓေလ့သည္ တစ္ခ်ိန္ေသာအခါက ျမန္မာတုိ႔၏ လူမႈဘ၀တြင္ မ်ားစြာၾသဇာသက္ေရာက္ခဲ့ပံုကို ျပန္လည္ဆင္ျခင္မိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိးကြင္းရွိသူမ်ား မကြယ္ေပ်ာက္မီ စုေဆာင္းမွတ္သားထားကာ ေရးသားျပဳစု သင့္သည္ဟု ယူဆလုိက္မိပါသည္။
ထုိ႔ျပင္ ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းလည္း ေပၚလာျပန္၏။ ယင္းအေၾကာင္းမွာ ယေန႔ တြင္က်ယ္ေန ေသာ“ဘက္ထရီစုတ္ထုိးအ႐ုပ္” ထုိးနည္းႏွင့္မ်ားမၾကာမီကမွ ျမန္မာလူငယ္တုိ႔၏ လက္၀ယ္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာေသာ “အပ္ထုိးအ႐ုပ္” ထုိးနည္းတို႔ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိနည္းႏွစ္နည္းျဖင့္ ထုိးေသာအ႐ုပ္မ်ားမွာ နဂါးႀကီးမ်ား၊ ေႁမြႀကီးမ်ား၊ ငွက္ႀကီးမ်ား၊ အေမြး႐ႈပ္ေထြးေနေသာလူ႐ုပ္မ်ားႏွင့္ ေခတ္မီေသာ အျခား႐ုပ္မ်ားခ်ည္း မဟုတ္ေပ။ ေရွးနည္း အင္းအုိင္ခါးလွည့္လက္ဖြဲ႕အေဆာင္ ယံုၾကည္သူတုိ႔သာ ထုိးႏွံခဲ့ေသာ အင္းကြက္မ်ား၊ သန္လ်က္ထမ္း ဘီလူးမ်ား၊ စမမ်ားလည္း ေရာလ်က္ေနေပသည္။
တစ္ခါကျခင္း႐ိုင္ခတ္ပညာကို အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ဆင္းသက္လာေသာ ပညာေလာဟု ေမးျမန္းဖူးေသာ လူငယ္တစ္ဦးကုိ သြားေရာက္ သတိရမိပါသည္။ ထုိနည္းတူပင္ ျမန္မာတုိ႔၏ ထုိးကြင္းမင္ေၾကာင္သည္လည္း
ကာလၾကာျမင့္ခ်ိန္တြင္ အေတြးမွား၊ အေရးမွား၊ အမွတ္မွား၊ အသိမွားလာႏုိင္စရာရွိေပသည္။ ယေန႔ တြင္က်ယ္ေနေသာ ေဆးမင္ေၾကာင္မ်ားသည္ပင္ ေရွးျမန္မာတို႔၏ ထုိးကြင္းမင္ေၾကာင္ေလာ၊ ေရွးအခါက တြင္
က်ယ္ခဲ့ဖူးေသာ ထုိးကြင္းမင္ေၾကာင္သည္ပင္ လက္ရွိေဆးမင္ေၾကာင္ စတင္ရာေဒသ၏ ၾသဇာရိပ္မွ လာသေလာ စသည္ျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးႏုိင္စရာရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈသေဘာ သက္၀င္ခဲ့ေသာ
“ျမန္မာတုိ႔၏ ထုိးကြင္းမင္ေၾကာင္ဓေလ့” ကိုစုေဆာင္းမွတ္တမ္းတင္ရျခင္းသည္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ၿပီးစီးျခင္းဟူ၍အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။
ဤသို႔ျပဳစုေသာ “ျမန္မာတုိ႔၏ ထုိးကြင္းမင္ေၾကာင္ဓေလ့” စာေစာင္သည္ျပည့္စံုရန္ မ်ားစြာ လိုဦးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ႀကိဳတင္၀န္ခံ၍ မသင့္ သည္ကိုပယ္ကာ သင့္သည္ကို လက္ခံၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သုတစာေပ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။