ေဒတာအရြယ္အစား 1.83MB

ျမန္မာသူရႆတီ ၂၀၀၁ စာစု

ေရးသားသူေဒါက္တာသန္းထြန္း

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

(အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ ဒီစာတမ္းကို အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေလ့လာေရး
ဂ်ာနယ္က်ဳိတုိ၊ အတြဲ (၁၄)။ အမွတ္(၃)၊ဒီဇင္ဘာလ(၁၉၇၆) (၄၃၃-၄၁)မွာ
ပံုႏွိပ္ၿပီး)
သူရသြတီ (သူရႆတီ)ဟာ ေခတ္ဦး အာရိယန္ေတြ အထြတ္
တျမတ္ထားတဲ့ျမစ္ ျဖစ္တယ္။ ဒီျမစ္မွာ သားဆုပန္လို႔ရတယ္။ က်န္းမာ၀ျဖိဳး
ဖို႔၊ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ဖို႔ကိုလည္း ဆုေတာင္းႏိုင္တယ္။ ဒီျမစ္ဟာ ဟိမ၀ႏ္ၲာ
ေတာင္က စီးဆင္းၿပီး သဲကႏ္ၲာရထဲမွာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားတဲ့ျမစ္ျဖစ္တယ္။
ယခုအခါ သရ္သုတ္လို႔ အလြယ္ပဲေခၚေနၾကပါၿပီ။ သူရသြတီ နတ္သမီး
ကို ပညာသင္ၾကားေရးနဲ႔ ႏႈတ္ေျပာကိစ္ၥမွန္သမွ်ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္
ကူညီတဲ့ နတ္သမီးလို႔ ယံုၾကည္တယ္။ ျဗဟ္ၼနတ္မင္းႀကီးရဲ႕ ၾကင္ယာေတာ္
ျဖစ္တယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သမုိင္းႏွင့္ ပထဝီ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။