ေဒတာအရြယ္အစား 1.10MB

ျမန္မာရာဇ၀င္သမုိင္း

ေရးသားသူဒီဂ်ီအီးေဟာ

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

နိဒါန္း—-
ကၽြႏု္ပ္သည္ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕၌ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအျဖစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ အမ်ဳိးသားပညာ၀န္ ဦးဖုိးက်ားသည္ ေက်ာင္း စစ္ေဆးရန္လာခိုက္တြင္ စကားလက္ဆုံ ေျပာမိၾကေလ၏။ ဦးဖုိးက်ားက ေျပာျပ
သည္မွာ ““သူသည္ ဇာတိမာန္တက္ဖုိ႔၊ တုိင္းျပည္အက်ဳိးရွိဖုိ႔ စာအုပ္မ်ား ေရးသားပါ၏။ ယခုလည္း အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားရန္အတြက္ ျမန္မာရာဇ၀င္ကို ေရးသား၍ ၿပီးပါၿပီ။ ေနာက္တြင္ ဆယ္တန္းတြင္ သင္ၾကားဖုိ႔ႏွင့္ ေကာလိပ္တြင္ သင္ၾကားဖုိ႔။ ေခတ္ဆန္ေသာ ေရးနည္းျဖင့္ ျမန္မာရာဇ၀င္ ၂ အုပ္ကိုေရးပါဦးမည္။ ၎တို႔ကို ေရးၿပီးပါက ေသလုိလွ်င္ ေသပါေစဟု စိတ္ထားပါေၾကာင္း””ကို ေျပာျပဖူး၏။ ကၽြႏု္ပ္သည္ ဤကဲ့သို႔ေသာ မ်ဳိးခ်စ္ပုဂိ္ၢဳလ္ႀကီးအား ခ်ီးမြမ္းမိ၏။ ေခတ္ဆန္ေသာ ရာဇ၀င္ေရးနည္းကိုလည္း ေတြးေတာေနမိ၏။
ေခတ္ဆန္ဖုိ႔ကိစၥမွာ အေနာက္တုိင္းသားတုိ႔၏အျပဳအမူ၊ အႀကံၪာဏ္ စသည္တုိ႔ကို အမ်ားအျပား အတုခုိး လုပ္ႏုိင္ပါက ေခတ္ဆန္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ေပ၏။ ဥပမာ…ေခတ္ဆန္ၿပီး ၾကည့္ေကာင္းေအာင္၊ ကိစၥသိပ္မမ်ား
ေအာင္ အေနာက္တုိင္းသား အတုယူကာ ဘုိေကထားၾကေပ၏။ ရာဇ၀င္ေရးနည္းမွာလည္း အေနာက္တုိင္း ေရးနည္းကို နမူနာယူ၍ ေရးပါလွ်င္ ေခတ္ဆန္သည္ဟု ဆုိႏုိင္ေပ၏။ ရာဇ၀င္ေရးရာမွာလည္း ေရွးက မင္း၊ မိဖုရား စသည္မ်ားသာ အဓိကထား၍ ေရးၾကသျဖင့္ ရာဇ၀င္ဟု တြင္ေလ၏။
ယခုေခတ္မွာမူ တုိင္းျပည္တြင္ရွိေသာ လူတစ္မ်ဳိးလုံးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၊ ပညာေရး၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး စသည္တုိ႔ကုိသာ အဓိကထား၍ ေရးေလေတာ့၏။ အလ်င္းသင့္သည့္အခါ၌
သာ ဘုရင့္အေၾကာင္း ထည့္ေရးေတာ့၏။ ရာဇ၀င္တြင္ မွတ္သားစရာ ေကာင္းေသာ မင္းမိဖုရား၊ လူစြမ္းေကာင္း အတၳဳပၸတိ္ၱတုိ႔ကိုမူ ရာဇ၀င္၀တၳဳ အျဖစ္ျဖင့္ သီးျခားေရးၾကေလ၏။ အဂၤလိပ္ရာဇ၀င္တြင္ စြမ္းရည္ရွိေသာ ပထမေျမာက္ ရစ္ခ်ာ့ဘုရင္၊ လူဆုိးႀကီး
႐ိုဗင္ဟု စသည္တုိ႔မွာ သီးျခား၀တၳဳမ်ား၌သာ အက်ယ္တ၀င့္ပါၾကေလ၏။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သမုိင္းႏွင့္ ပထဝီ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 600 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။