လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 114.61MB

ျငိမ္းခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္ ခ်က္ေစခ်င္

ေရးသားသူေဒၚနန္းစန္းစန္းေအး(အဓိပတိ-ျဖဴး)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ကြ်န္မဟင္းခ်က္နည္းေတြ စေရးေတာ့ ယခုေခတ္လို အစားအေသာက္ေတြမွာ ဓာတုေဗဒ ေဆးေတြ ေပါေပါမ်ားမ်ား သံုးေလ့မရွိေသးပါဘူး။ အရြက္ အသီး အသား ငါး အားလံုးနီးပါး သဘာဝ အတိုင္းေတြခ်ည္းမို႔ ခ်က္ရျပဳတ္ရ အႏၱရာယ္မရွိလွ ပါဘူး။ အသား ငါး အသီးအရြက္ေတြကို ေရေဆးတယ္ဆို႐ံုေဆးၿပီး ခ်က္ၾကတာပါ။ အခုေတာ့ ေရႏွစ္ထပ္ သံုးထပ္အျပင္ ဆားရည္၊ ဗီနီကာရည္ေတြနဲ႔ အထပ္ထပ္ ေဆးလို႔ မီးျပင္းေတြနဲ႔ က်က္ေအာင္ ေၾကာ္ခ်က္ၾကရတဲ့ေခတ္ကို ေရာက္ေနပါၿပီ။

  • စာအုပ္မ်ား
  • ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ အစားအစာ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 986 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 800 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 300 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။