ေဒတာအရြယ္အစား 28.61MB

ေျမကမာၻရဲ႕ မိခင္နတ္သမီး

ေရးသားသူေမာင္နီဦး

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ကဗ်ာဆရာ ဓာတ္ပံုဆရာ ေမာင္နီဦးက သူေရးထားသည့္ စက္ဘီးခရီးသြား စာအုပ္မွာ
အမွာေရးေပးရန္ စာမူေပးလာသည္။ Beauty မဂၢဇင္းေတြမွာ ေမာင္နီဦးေရးခဲ့သည့္
ေဆာင္းပါးေတြ (ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အက္ေဆးေတြလို႔ေတာင္ ေျပာခ်င္သည္) ကို
စုစည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကဗ်ာဆရာ၏ ခရီးသြားစကားေျပ။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 800 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။