လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 4.00MB

ေသြးခ်င္းတို႔ဌာေနရတနာေျမမွခရီးသြားမွတ္တမ္း

ေရးသားသူသာဥာဏ္ (ရန္ကင္း)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

လူတို႔အေရာက္အေပါက္နည္းလွသည့္ ေသြးခ်င္းတို႔ဌာေနအသီးသီးမွ ေဒသႏၱရဗဟုသုတမ်ားအျပင္……
ပါးမည္းထိုးခဲ့ရတဲ့အေၾကာင္း၊ ဆလံုတိုင္းရင္းသားတို႔၏ဘ၀၊ ခ်င္းေရွ႕ေခတ္ရိုးရာအိမ္၊ နံ႔သာသြီးပြဲ၊ ဘုရားရိခ်ိဳးပြဲႏွင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ေလာင္းေလွသႀကၤန္။
ကမၻာ႕ဂင္းနစ္စံခ်ိန္တင္ မွတ္တမ္းတင္ခြင့္မရလိုက္သည့္ပုဂံသူ မဇီးကြက္စိန္၏ ကုန္လြန္ခဲ့ေသာဘ၀ပံုရီပ္မ်ား။
လီဒိုလမ္းမႏွင့္ ျမဴခိုးေတြေ၀ နာဂေျမ၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၊ ေမဃ၀တီမာန္ေအာင္ကြ်န္း၊ မအီးကမ္းေျခအလွႏွင့္ အဖိုးတန္ မဂန္းမ်ားအေၾကာင္း…… စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္အတူ
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအသီးသီး၏ မတူကြဲျပားေသာ ရိုးရာယံုၾကည္မႈမ်ား၊ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား။
ဆန္းျပားေသာ ၀တ္စားဆင္ယင္ထံုးဖြဲ႕မႈမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ ေရေျမသဘာ၀ေတာေတာင္အလွအပမ်ားအေၾကာင္း ေရးသားထားသည့္ စာအုပ္တစ္အုပ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ အစားအစာ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1003 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 300 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။