ေဒတာအရြယ္အစား 1.83MB

ေရႊဒႆနမ်ား

ေရးသားသူေအာင္ေအး (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

“ေရႊဒႆနမ်ား” ဆိုတဲ့နာမည္ဟာ မေနာမယဂ်ာနယ္ စီစဥ္
ထုတ္ေ၀သူ ”ဦးၫြန္႔ေ၀ (ၿပံဳးပန္းတစ္ရာ)” ေရြးလိုက္တဲ့နာမည္
ျဖစ္ပါတယ္။ သူက မေနာမယဂ်ာနယ္မွာ အေတြးအေခၚပိုင္းဆုိင္
ရာ ဒႆနေလးေတြကို စာေလးေလးပင္ပင္ႀကီးေတြနဲ႔ မဟုတ္ဘဲ
ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ပံုျပင္ဇာတ္လမ္းေလးေတြနဲ႔ ေတြးစရာ၊ သင္ခန္းစာ
ယူစရာ၊ အတုယူစရာ၊ မွတ္သားစရာေလးေတြ ေရးေပးပါလို႔ ကၽြန္
ေတာ့္ကို ေျပာလာပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္လည္း အင္တာနက္
၀က္ဘ္ဆိုက္ေတြကေန ေမႊေႏွာက္ရွာေဖြၿပီး အပတ္စဥ္ ေရးေပး
ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခု ဒီဇင္ဘာလကေန စေရးလိုက္တာ အခု
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိဆိုေတာ့ “ေရႊဒႆန” ပုဒ္ေရ ၅၀
ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။