ေဒတာအရြယ္အစား 9.57MB

ေရာ္ဘင္ဟုဒ္

ေရးသားသူတီခ်ယ္လႈိင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ေရာ္ဘင္ဟုဒ္ကို ေတာထဲမွာေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ေတာက သူ႔ဘ၀ရဲ႕အခ်ိန္
အေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ အိမ္တစ္အိမ္ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။
ေရာ္ဘင္ဟုဒ္ရဲ႕ဇာတ္လမ္းကေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီ ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ ထို
ေခတ္က အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွာ ဆက္ဆြန္လူမ်ဳိးစုေတြက ႏိုင္ငံရဲ႕ အေရးပါလွတဲ့
ေနာ္မန္မူးမတ္ေတြရဲ႕ေျမေပၚမွာ ရြာတည္ၿပီးေနခဲ့ၾကတယ္။ အခ်ဳိ႕ေတြက်
ေတာ့ ဘုရားေက်ာင္းပိုင္ေျမမွာ ေနၾကတာေပါ့။
ထိုရြာသားေတြအတြက္ ဘ၀ဟာ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းလွပါတယ္။ ဘာ
လို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔က ေနာ္မန္မူးမတ္ေတြကို ေငြေၾကးေပးရတာနဲ႔ ဘုရား
ေက်ာင္းကို စားစရာရိကၡာေတြ ေပးရတာနဲ႔ပဲ ဆင္းရဲမြဲေတေနၾကရသတဲ့။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။