လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 2.13MB

ေမ့လို႔မရမယ့္ယၾတာမ်ား

ေရးသားသူဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္ေအး

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ေမ့လို႔မရတယ့္ယၾတာမ်ား သို႔မဟုတ္ ဆရာႀကီးမင္းသိခၤေပးေသာယၾတာမ်ား

ေရာင္ျပန္မဂၢဇင္​းအယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္ျမင့္ေအးႏွင့္ ဆရာႀကီးမင္းသိခၤတို႔ေတြ႔ဆံုစဥ္

ဆရာႀကီးမင္းသိခၤက ေမာင္ေမာင္ျမင့္ေအးကိုေပးေသာယၾတာမ်ားအား ၀တၳဳသဖြယ္ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေငြေတြ၀င္ေစတဲ့ယၾတာ၊ လူတြင္ထင္ရွားခ်မ္းသာမ်ားေသာယၾတာ၊ သူေဌးႀကီးျဖစ္တဲ့နည္း၊ အေၾကြးေတာင္းနည္း၊ ဘုန္းရွင္ကံရွင္ျဖစ္ေအာင္ဆိုေသာနည္းမ်ား ၂၂ နည္းေဖာ္ျပထားေသာစာအုပ္ျဖစ္သည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 990 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 300 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။