ေဒတာအရြယ္အစား 1.50MB

ေမာင္ ကိုကို ႏွင့္ ျမနႏၵာ

ေရးသားသူၾကည္ေအး

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

““ေဟာ… လိုေနတဲ့အိမ္ လာၿပီ”” ဟု ေဒၚယုယုခင္က ေျပာ၏။ ဦးသန္းတင့္
က အက်င့္ပါေနဟန္ျဖင့္ သူ႔မယား ေျပာသည္ကုိ ေခါင္းညိတ္လိုက္ၿပီး
လက္ထဲက ဖဲ ၁၃ ခ်ပ္ကုိ အသစ္ျပန္စီျပန္ေလ၏။
ကုိတင္ေမာင္က ““သူ လာၿပီလား၊ သူလား”” ဟု အနည္းငယ္ တုန္
ယင္ေသာ အသံျဖင့္ေမး၏။ ၿပီးေတာ့ ဖဲခ်ပ္မ်ားကုိ ပက္လက္စီ၍ စားပဲြေပၚ
ခ်လိုက္ကာ စီးကရက္တစ္လိပ္ကုိ မီးညႇိစျပဳေလ၏။
တစ္ေန႔လုံး တစ္ခါမွ် မေဒါင္းေသးေသာ ကုိလွဦးက ေခါင္းယမ္း
လုိက္ေသာ္လည္း ျပံဳးရယ္ကာ ““ေမွ်ာ္လို႔သာ ပန္းရငဲ့၊ လမ္းဘယ္မျမင္””ဟု
အသံေန အသံထားျဖင့္ ဆိုလုိက္သည္။
ေဒါက္တာ ခင္ေအးရီက ““ဂ်ဳိကာကုိေမွ်ာ္တာလား၊ ခုမွ ေရာက္လာ
သူကေလးကုိ ေမွ်ာ္တာလား၊ ေရႊဘိုက ေရာက္လာမယ့္ ရွင့္ေယာက္ၡမႀကီးရဲ႕
သမီးကုိ ေမွ်ာ္တာလား… ဟင္”” ဟုေျပာၿပီး သူ႔၀ါသနာအတုိင္း တဟားဟား
ရယ္ပစ္လုိက္သည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
  • အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ 4th အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္: in အျခား
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 600 KS 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။