လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 98.04MB

ေမာင္ေမာင္ဇာ ၊ အႁမႊာညီအမ ေလးမြန္၊ ေထြးမြန္ပါဝင္ေသာ အညာေတြ ဂါတဲ့ည

ေရးသားသူကာတြန္း ပိုးဇာ(ပုတက္ကာတြန္း)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဒီကာတြန္းထဲမွာ ေမာင္ေမာင္ဇာဟာ သာမန္ေမာင္ေမာင္ဇာ မဟုတ္ပါဘူး။ အရက္၊ ေဆးလိပ္၊ ဘီယာ ၊ ktv မဟုတ္တာမွန္သမ်ွ ဘာမွ မလုပ္တဲ့ ေမာင္ေမာင္ဇာပါ။ လူပ်ိဳႀကီး ေမာင္ေမာင္ဇာ တစ္ေယာက္ ဘယ္လိုနည္းေတြနဲ႔ ေဂၚပုံေဂၚနည္းေတြ ထြင္ဦးမလဲဆိုတာ အညာေတြဂါတဲ့ည မွာ ရယ္ရင္းေမာရင္း ဆက္လက္ အားေပးၾကပါဦး။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1020 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 200 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။