ေဒတာအရြယ္အစား 2.17MB

ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ ထိပ္တန္း၀န္ေဆာင္မႈဆိုသည္မွာ

ေရးသားသူေကာင္းသာ

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

““ပန္း”” လုိ႔ေခၚတ့ဲ ၪဏ္အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ၊ ဘာမဆုိ ဂ႐ုတစုိက္
ရွိတတ္တ့ဲ မိန္းမတစ္ေယာက္ဟာ သူမရဲ႕ဘဏ္ကိုသြားၿပီး ရေငြစာရင္း
ေတြ စစ္ေဆးဖုိ႔သြားတယ္။ ေန႔ခင္းဘက္ အလုပ္႐ႈပ္ခ်ိန္ကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္
မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိတာေပါ့။ ဘဏ္ေရွ႕တန္းစီေနတ့ဲ လူတန္းႀကီးထဲ
၀င္ရပ္ေစာင့္ေနမိတယ္။ တန္းစီေနတ့ဲ လူတန္းက ေရွ႕ကို တစ္ေယာက္မွ
မေရြ႕ဘဲ ရပ္တန္႔ေနတာကို စိတ္မရွည္ႏုိင္တ့ဲ တန္းစီေနသူတစ္ေယာက္က
““ေနာက္တစ္ေယာက္၊ ေနာက္တစ္ေယာက္”” လို႔ လွမ္းေအာ္လုိက္တာ
အေစာင့္ေတြ၀ိုင္းဆဲြသြားတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေအာ္တ့ဲ လူမွာအျပစ္မရွိ
ပါလားလို႔ သူမ ျပန္ၿပီး စဥ္းစားမိတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 300 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။