လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 29.21MB

ေန႔သစ္အဓိပတိဟင္းခ်က္နည္းမ်ား

ေရးသားသူနန္းစန္းစန္းေအး(အဓိပတိျဖဴး)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ကၽြန္မရဲ႕ စာဖတ္သူမ်ား၊ ဆုိင္တြင္ လာေရာက္စားသံုးသူမ်ားမွ
လူကုိယ္တုိင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖုန္းနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံ
ျခားေရာက္ ျမန္မာမိသားစုမ်ား၏ Facebook မွေသာ္လည္းေကာင္း
လက္ေတြ႕ခ်က္ျပဳတ္ၾကၿပီး ႀကဳိက္သည္မ်ား၊ မႀကဳိက္သည္မ်ား
ေ၀ဖန္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေလးနက္စြာ လက္ခံၿပီး
အၾကံၪဏ္မ်ား ရယူခဲ့ပါသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ အစားအစာ
  • ျမန္မာ
  • အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ 3rd အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္: in ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ အစားအစာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1020 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။