လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 41.21MB

ေနၾကာပန္းေလးတစ္ပြင့္လို ျပံဳးပါ

ေရးသားသူႏိုင္းႏုိင္းစေန

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ေအာင္ျမင္မႈဆိုတာ ကိုယ့္ရဲ႕ နံေဘးက သူေတြကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစေၾကာင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းဆိုတာ လူတိုင္း အဆင့္အတန္း မခြဲျခားဘဲ ပိုင္ဆိုင္တဲ့အရာျဖစ္ေၾကာင္း၊ နာက်င္ေၾကကြဲျခင္းတစ္မ်ိဳးက မနာလိုမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏို႔မႈန္႔ေလးတစ္ထုပ္ေၾကာင့္ သနားၾကင္နာစိတ္ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး တာဝန္ဝတၲရားလစ္ဟင္းခဲ့မႈအတြက္ ကိုယ္တိုင္တာဝန္ယူမႈ၊ ‘‘ေပြ႕ဖက္ျခင္း’’ ဆိုတဲ့ အေႏြးေပးအိတ္ေလးေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ား ရွင္သန္ ခဲ့ရပံုစတဲ့ အသိÓဏ္ဗဟုသုတရရွိေစမယ့္ စာစုေတြကို ေရးသားေဖာ္ျပထား တာေၾကာင့္ စာဖတ္သူတို႔အေနနဲ႔ ဖတ္ခ်င္စဖြယ္ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 990 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 800 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 300 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။