လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 33.08MB

“ေနာက္မွေရာက္လာတဲ့ဧည့္သည္”

ေရးသားသူမင္းသိခၤ (ပုတက္ကာတြန္း)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

တစ္ေန႔သ၌ ဆရာႀကီး မင္းသိခၤသည္ သူ၏ၿခံက်ယ္ႀကီးသုိ႔ ဂရမၼာၾကာရြက္ဟူသည့္ ငယ္သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦး လာေရာက္ေနထိုင္မည္ဟု သိရေလသည္။ ဂရမၼာၾကာရြက္မွာ နာမည္ႏွင့္လိုက္ေအာင္ ကတ္သီးကတ္သတ္ႏိုင္သူျဖစ္၏။ ဇီဇာေၾကာင္သူျဖစ္၏။ ေပါင္းရသင္းရ ခက္သူျဖစ္ေလ၏။ မင္းသိခၤတစ္ေယာက္ ဂရမၼာၾကာရြက္ လာေရာက္ လည္ပတ္စဥ္အတြင္း အစစအရာရာ လိုေလေသး မရိွရေအာင္ စဥ္းစားရေလသည္၊ အမ်ိဳးမ်ိဳး စီစဥ္ရရွာေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဂရမၼာၾကာရြက္ တကယ္ေရာက္လာေသာ အခါတြင္မႈ ႀကိဳတင္ေမ်ွာ္လင့္ထားသမ်ွ လြဲရေလေတာ့သည္။ သဲထဲေရသြန္ ျဖစ္ရေလေတာ့သည္။ မည္သုိ႔မည္ပုံျဖစ္ၾကသည္ကို ဇာတ္လမ္းထဲတြင္ အစအဆုံး ဆက္လက္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါေၾကာင္း…

 

  • စာအုပ္မ်ား
  • အက္ရွင္၊ စြန္႔စားခန္း ႏွင့္ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 989 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 300 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 150 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။