ေဒတာအရြယ္အစား 1.94MB

ေဒါသကိုထိန္းပါ၊ စိတ္ကိုျပဳျပင္ပါ

ေရးသားသူတီခ်ယ္လႈိင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ကေလးတိုင္းအား ဘယ္ေလာက္ပဲ ေဒါသထြက္စရာၾကံဳၾကံဳ
စိတ္ေအးေအးထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ပါက ဘာမဆိုေအာင္ျမင္ေအာင္
လုပ္ႏို္င္တယ္ဆိုတာ သိရွိသြားေအာင္ ေလ့က်င့္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔
ပ်ဳိးေထာင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ရာမွာ ထိေရာက္ၿပီး
လက္ေတြ႕အသံုးက်ေစဖို႔အတြက္ ကေလးေတြရဲ႕ စိတ္ခံစားခ်က္ေတြ၊
အလုိအေလ်ာက္တုန္႔ျပန္မႈေတြ၊ မခံခ်င္စိတ္ထားရွိၿပီး ႀကိဳးစားတတ္တဲ့
သဘာ၀ေတြကို သင္က ဦးစြာသိထားႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳတင္ေလ့လာရပါလိမ့္မယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သုတစာေပ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS 100 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။