လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 36.93MB

ေတာ္ဝင္မွာေဂၚထြင္တဲ႔ဇာ

ေရးသားသူကာတြန္းပိုးဇာ(ပုတက္ကာတြန္း)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

စိတ္ကူးအယဥ္ေကာင္းတဲ့ လူပ်ိဳႀကီးေမာင္ေမာင္ဇာတစ္ေယာက္ ေတာ္၀င္တံတားႀကီးေပၚမွာ မေတာ္မေရာ္ စိတ္ကူးယဥ္မိရာက တံတားႀကီးေပၚက ျပဳတ္က်.. ေကာင္မေလးေခ်ာေခ်ာလွလွေလးေတြနဲ႔ ေတြ႕ .. ေဂၚဇာတ္လမ္းေတြ ထြင္.. ေနာက္ဘာေတြ ဘယ္လို ဆက္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ဆက္လက္ဖတ္ရႈလိုက္ၾကပါဦး

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 986 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 300 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။