ေဒတာအရြယ္အစား 2.00MB

ေတာင္သမန္၀န္းက်င္ သမိုင္း၀င္ေနရာမ်ား

ေရးသားသူကိုပညာ (အမရပူရ)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

အမရပူရၿမဳိ႕ကုိ ေရွးပညာရွင္မ်ားက “အင္းအုိင္၀ုိက္လည္၊ ဘုိးေတာ္
တည္၊ ေရႊျပည္အမရ၊ သာေမာစြ”ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထုိကဗ်ာသည္ တုိတိုႏွင့္
လုိရင္းကို ျပဆုိႏုိင္ေသာ ကဗ်ာကေလးျဖစ္ေပသည္။ ဘုိးေတာ္ဘုရားဟု လူသိ
မ်ားေသာ ပဒုံမင္းသည္ အင္းအုိင္စိမ့္စမ္း၊ ပတ္ကာသန္း၍၊ သာယာဖြယ္၊
ၾကည္ႏူးဖြယ္၊ လြမ္းဆြတ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ နန္းအမရေရႊျပည္ႀကီးကုိ သက္ၠရာဇ္
၁၁၄၄- ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္ဟု ဆုိလုိေပသည္။ ျမ၀တီမင္းႀကီး
ဦးစကလည္း-
႐ႈတုိင္းငယ္စုိ
ျမေရညဳိ ေတာင္သမန္ႏွင့္
ေျမာင္ပတ္ရံဆီး၊
မီးစုံပြင့္ေရ
ဗ်ာသုိက္ကယ္ ရန္ေအာင္ေႁခြမဲ့
မန္းေခါင္ေဗြ ညာေျမေမာ့မွာ
ဘုိးေတာ့္ၿပည္ႀကီး။
ဟု အမရပူရၿမဳိ႕ကုိ ဖြဲ႕ဆုိခဲ့သည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။