ေဒတာအရြယ္အစား 0.49MB

ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္ႏို္င္ေရးလမ္းညႊန္

ေရးသားသူေအာင္ေအး (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

“ဂ်က္ဖရီ ေဂ် ေဖာက္စ္” ရဲ႕စာအုပ္ေတြဟာ ကမ္ၻာေပၚမွာ
ဘာသာစကား ၃၅ မ်ဳိးေလာက္နဲ႔ ျပန္ဆိုထုတ္ေ၀ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ က ျမန္မာဘာသာ ျပန္ဆိုေပးခြင့္ရလို႔ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။
စာေရးသူဟာ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းနည္းပညာကို ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူ
တဲ့အသံုးအႏႈန္းေတြ နဲ႔ ေရးသားပညာေပးႏိုင္တာျဖစ္လို႔ ဖတ္သူတိုင္းရဲ႕
ရင္ထဲမွာ စဲြသြားႏိုင္ပါတယ္။
စီးပြားေရးလုပ္ဖူးသူတိုင္း အ႐ံႈးနဲ႔လည္း ရင္ဆိုင္ဖူးမွာပါ။ ဒီ
စာအုပ္ကို ဖတ္ၾကည့္လိုက္ရင္ ကိုယ္ ဘာ့ေၾကာင့္႐ံႈးခဲ့ရပါလိမ့္ဆိုတာကို
အလိုလို ေတြးမိသြားႏိုင္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ေနသူေတြကလည္း ဒီစာ
အုပ္ကိုဖတ္ၾကည့္ရင္း ကိုယ္ေအာင္ျမင္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းေတြကို
ျပန္လည္ျမင္ေယာင္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ဟာ စီးပြားေရးသမား
တိုင္း၊ စီးပြားေရးစလုပ္မယ့္ လူငယ္တိုင္း ဖတ္႐ႈေလ့လာသင့္တဲ့စာအုပ္
ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ေအာင္ျမင္
ဖို႔ဆိုတာ “ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရး” က အခ်က္အခ်ာျဖစ္ေၾကာင္း
ဒီစာအုပ္က မီးေမာင္းထိုးျပထားပါတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။