လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 55.77MB

ေကာ္ဖီကိုစူးစမ္းေလ့လာျခင္း

ေရးသားသူကိုေဇာ္ဘုန္း

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ေကာ္ဖီဟာ သက္ဝင္အရာတစ္ခုပါပဲ။ ေကာ္ဖီအမ်ိဳးအစား ကြဲျပားမႈေတြေပၚ မူတည္ ၿပီး တစ္မ်ိဳးနဲ႔တစ္မ်ိဳး မတူသလို အမ်ိဳးအစားတူရင္ေတာင္ ရာသီဥတု၊ အခ်ိန္နဲ႔ ေနရာေတြ ေပၚ မူတည္ၿပီး အျမဲေျပာင္းလဲေနတာ အမွန္ပါပဲ။ ဒီလိုအခ်ိန္နဲ႔အမွ် ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ေကာ္ဖီဟာ စာေရးသူအတြက္ ေန႔တိုင္း မ႐ိုးႏိုင္ေသာ ဟင္းတစ္ခြက္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ရွာေဖြေလ ေတြ႕ရွိေလဆိုသလို ေကာ္ဖီကို ထဲထဲဝင္ဝင္ ေလ့လာလိုက္တိုင္း မကုန္ခန္း ႏိုင္ေသာ ပင္လယ္ျပင္ႀကီးမွ ေရေတြလို ေကာ္ဖီအသိပညာဟာလည္း ေလ့လာလို႔ မကုန္ဘဲ ပိုသိေလ ပိုသိလာခ်င္ေလပါပဲ။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 990 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 800 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 300 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။