လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 2.97MB

ေကာင္းလိုက္တဲ႔ေအာင္သြယ္

ေရးသားသူနီကိုရဲ (ပုတက္ကာတြႏ္း)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

နီကိုရဲ၏ ေကာင္းလိုက္တဲ့ေအာင္သြယ္ ၀တၱဳတြင္ ဇာတ္ေကာင္ျဖစ္သူ ထြန္းေက်ာ္သည္ ရန္ကုန္စက္မႈလက္မႈတကၠသိုလ္ (RIT) တြင္တက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ သူ၏ ရြာသည္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ အလြန္ေ၀းလံေခါင္သီေသာ ေဒသတြင္ရိွရာ တစ္ရြာလုံးက ထြန္းေက်ာ္အား တကယ့္ ရွာမွရွားသည့္ သူရဲေကာင္းႀကီးပမာ ထင္ေနၾကေပသည္။ သူလုပ္လ်ွင္ ဘာမဆိုျဖစ္မည္ထင္ေနၾကေသာ ရြာသားမ်ားေၾကာင့္ ထြန္းေက်ာ္တစ္ေယာက္ ေဂ်ာက္က်ခဲ့ရပုံကို တစိမ့္စိမ့္ေတြးရင္းရီေမာရမည့္ ဟာသ၀တၱဳေကာင္းတစ္ပုဒ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
  • အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ 10th အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္: in အျခား
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1020 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 200 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 50 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။