ေဒတာအရြယ္အစား 1.89MB

အ႐ုဏ္ဦးကေလးကဗ်ာမ်ား

ေရးသားသူဗန္းေမာ္ညဳိႏြဲ႕

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ေန႔၏အစျဖစ္ေသာ အ႐ုဏ္ဦးသည္ ပြင့္လင္း၏၊
တက္ႂကြ၏၊ အားမာန္ျဖင့္ ျပည့္၏။
ဘ၀၏အစျဖစ္ေသာ ကေလးအရြယ္သည္လည္း ပြင့္လင္း၏၊
တက္ႂကြ၏၊ အားသစ္မာန္သစ္ျဖင့္ ျပည့္၏။
အ႐ုဏ္ဦးသည္ သတၱ၀ါတို႔ဘ၀င္ကို ၾကည္ႏူးေစ၏။
ၾကည္လင္လန္းဆန္းေစ၏။
ကေလးသည္လည္း သတၱ၀ါတို႔ စိတ္ဘ၀င္ကို
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တို႔ျဖင့္ ၾကည္ႏူးေစ၏။
ၾကည္လင္လန္းဆန္းေစႏိုင္၏။
ယင္းသို႔လွ်င္ ေန႔၏အစျဖစ္ေသာ အ႐ုဏ္ဦးသည္
ဘ၀၏အစျဖစ္ေသာ ကေလးအရြယ္ႏွင့္ တူေလစြ။
ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးမ်ားအတြက္
ရည္ၫႊန္းျပဳစုေသာ ဤကဗ်ာစာစုကို
အ႐ုဏ္ဦး ဟု မွည့္ေခၚအပ္ပါသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • ကဗ်ာ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။