ေဒတာအရြယ္အစား 1.24MB

အျမင့္ဆံုး၌ အၾကာဆံုးပ်ံသန္းႏုိင္ပါေစ

ေရးသားသူေမာင္လင္းယုန္(ရွမ္းျပည္)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ေတးဆိုငွက္ကေလးမ်ားသို႔ …
ေရာ္ရြက္၀ါ ၾကည္ၾကည္လဲ့မွာျဖင့္
သီဖြဲ႕ပါ ရႊင္ခ်ဳိေတးရယ္လို႔
ငွက္ကေလး သူတုိ႔တစ္ေတြက
သည္ခါေႏြ ကိုယ့္ကိုေျပာျပန္ေတာ့
စိတ္ေမာမိ အခါခါ။
ဘာေၾကာင့္ရယ္ သူတို႔ေမးရင္လ
ေျဖေပးရန္ စာဆိုခက္လွခ်ည့္
ေရာ္ရြက္၀ါ အျမင္သန္႔ေသာ္လည္း
ယမ္းနံ႔ငယ္ ေသြးညီႇလႊမ္းျပန္ေတာ့
ၿငိမ္းခ်မ္းသံ ရႊင္ၾကည္ေတးကိုျဖင့္
မေရးခ်င္ ဘ၀င္ေနာက္ပါရဲ႕
ေခ်ာက္ခ်ားစရာ အိပ္မက္ဆိုးေတြက
စိုးမိုးလို႔ျပန္လာ။

  • စာအုပ္မ်ား
  • ကဗ်ာ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။