ေဒတာအရြယ္အစား 1.67MB

အေျပာမွန္ၾကရဲ႕လား

ေရးသားသူေဇာ္၀င္းကို

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဆရာေဇာ္၀င္းကိုႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္စေတြ႕စဥ္က သူသည္ (၁၇) ႏွစ္
အရြယ္သာရွိေသးသည္။ တက္ၠသုိလ္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္
၏။ လူေကာင္ေသးေသး၊ ခပ္ေအးေအးေနတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေကာင္
သာေသးတယ္ အဆိပ္ကေတာ့ ျပင္းတယ္ ဆိုသည့္ ေႁမြေပြးလုိလူစား ျဖစ္ပါ
သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အသက္ငယ္ငယ္ လူေကာင္ငယ္ေသာ္လည္း ယံုၾကည္
ခ်က္ျပင္းထန္သလို အဂၤလိပ္စာ အလြန္ေတာ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ဆရာ
ျမသန္းတင့္လို ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ဳိးကပင္ သူ႔ကို အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။ သူ႔နာမည္
အရင္းမွာ ခင္ေမာင္ေဇာ္ျဖစ္၍ ရင္းႏွီးသူမ်ားက ကိုေဇာ္ဟု ေခၚၾကေလသည္။
လက္ေရးလွၿပီး ေရးသည့္စာမွာ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ရွိလြန္းသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိ
အားလံုး စုေပါင္းေရးသားသည့္ လက္ေရးစာေစာင္တြင္ သူက ပံုႏွိပ္စက္
ျဖစ္သည္။ သူ႔လက္က ပံုႏွိပ္စာလံုးမ်ားလို လွပေသာ လက္ေရးစာလံုးမ်ား
ကို စီျခယ္ႏိုင္စြမ္းရွိပါသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 1000 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။