ေဒတာအရြယ္အစား 2.28MB

အေကာင္းျမင္စိတ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္း

ေရးသားသူေအာင္ေအး (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

“အေကာင္းဘက္ကို ေတြးေတာျခင္းဟာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့
လိမ္လည္လွည့္စားမႈတစ္ခုပါပဲ” တဲ့။
“ေဒါက္တာ ေဖာက္စ္” တို႔သို႔ ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ “ဘာရီ” တို႔ဆီ
လိပ္မူေရာက္ရွိလာတဲ့စာတစ္ေစာင္ထဲမွာ အထက္ေဖာ္ျပပါစာေၾကာင္းတစ္
ေၾကာင္းကို ဖတ္လိုက္ရေတာ့ ကိုယ့္မ်က္စိကိုေတာင္ ကိုယ္မယံုခ်င္ ျဖစ္သြား
ခဲ့ရပါတယ္။ တခ်ဳိ႕လူေတြက “အေကာင္းဘက္ကို ေတြးေတာျခင္း” ဟာ
၁၉၆၀ ပိုင္းႏွစ္ကာလေတြမွာ က်န္ခဲ့ၿပီလို႔ ေျပာၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕လူေတြက်
ေတာ့ “အေကာင္းဘက္ကို ေတြးေတာျခင္း” ဟာ ေကာင္းေတာ့ေကာင္းပါရဲ႕၊
ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ က်န္းမာေရးနဲ႔ ေနထိုင္မႈဘ၀ေတြအေပၚ တကယ္
တမ္း သက္ေရာက္မႈမရွိပါဘူးလို႔ ယူဆထားၾကပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္
အမ်ားစုကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေတြးေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ က်န္း
မာေရးနဲ႔ ေနထိုင္မႈဘ၀ေတြအေပၚ အားအင္အျပည့္နဲ႔ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ
ရွိတယ္လို႔ လက္ခံထားၾကပါတယ္။ “အေကာင္းဘက္ကို ေတြးေတာျခင္း
ဟာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားမႈ” ဆိုတာမ်ဳိး ကၽြန္ေတာ္
တို႔ တစ္ခါမွ မၾကားခဲ့ဖူးပါဘူး။

  • စာအုပ္မ်ား
  • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။