ေဒတာအရြယ္အစား 2.28MB

အိုဘားမားရက္စြဲမ်ား (အိုဘားမား၏ ကနဦးသမၼတသက္တမ္းတစ္ႏွစ္အား ေလ့လာျခင္း)

ေရးသားသူၿဖိဳးသာရ

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

သက္တမ္းပထမဆံုးေန႔၌ပင္ ဘာရက္အိုဘားမားသည္ ပထမဆံုး ဆံုးျဖတ္
ခ်က္တစ္ခုကို အံ့ၾသဖြယ္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ခဲ့သည္။ ယင္းကား အျငင္းပြားဖြယ္
ျဖစ္ေနသည့္ ဂြာတာနာမိုအက်ဥ္းစခန္း ပိတ္ပစ္ေရးျဖစ္သည္။ သူ၏ေတာင္းဆိုခ်က္
တြင္ အေမရိကန္စစ္တပ္က စစ္ေဆးစီရင္ရန္ တရားစြဲဆိုထားမႈတုိ႔ကို ရက္ေပါင္း
၁၂၀ အတြင္း အျမန္ဆံုးျပန္လည္စစ္ေဆး၍ အက်ဥ္းစခန္းကိုပါ ပိတ္ပစ္ရန္ ေတာင္း
ဆိုခဲ့သည္။ ယင္းကား အေမရိကန္စစ္တပ္က တရား႐ံုး၊ အက်ဥ္းစခန္းမွဴးလုပ္
ကာ ထိန္းသိမ္းထားသျဖင့္ အမ်ား၏အျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈကို ခံေနရေသာ အျငင္းပြား
ဖြယ္အေျခအေနဆိုးတစ္ခုကို အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရး
အား ရယူအသံုးခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။