ေဒတာအရြယ္အစား 4.84MB

အာကာသနည္းပညာ

ေရးသားသူမိုးဇက္ပိုင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

မိုးေလ၀သပညာရွင္ေတြက မုန္တိုင္း၀င္ေရာက္လာမယ့္
ၿဂိဳဟ္တုပံုရိပ္ေတြကို ပိုၿပီးျပတ္ျပတ္သားသား ၾကည့္ႏိုင္
ခဲ့ၾကတယ္။ ပင္လယ္ကမ္းေျခ ဧရိယာေတြမွာ
ေဘးကင္းရာကို ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္ေအာင္ အခ်ိန္လံုလံု
ေလာက္ေလာက္ သတိေပးႏိုင္တဲ့ အားသာခ်က္အတြက္
အင္တာနက္ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ၾကတာေပါ့။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သုတစာေပ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။