ေဒတာအရြယ္အစား 6.37MB

အသာစံျခင္းႏွင့္ အနာခံျခင္း (ရြံစရာႏွင့္ၾကည္ညိဳစရာပုဂိၢဳလ္မ်ားအေၾကာင္း)

ေရးသားသူေမတၱာရွင္(ေရႊျပည္သာ)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ေမတၱာရွင္(ေရႊျပည္သာ) ရဲ. အသာစံျခင္းႏွင့္အနာခံျခင္းစာအုပ္

  • စာအုပ္မ်ား
  • သုတစာေပ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။