လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 0.40MB

အသစ္ျဖစ္မယ့္အေဟာင္း

ေရးသားသူမအိ

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

“အလြမ္း” ဆိုတာ
ဘ၀ရဲ႕
အားရွိတဲ့ အာဟာရစစ္စစ္
ေခတ္ ကို လြမ္းမယ္
စနစ္ ကို လြမ္းမယ္
လြမ္းသင့္သူေတြ ကို လြမ္းမယ္
ၿပီးေတာ့ …
ငါ့ကိုငါလည္း လြမ္းရပါလိမ့္ဦးမယ္။ ။
မအိ

  • စာအုပ္မ်ား
  • ကဗ်ာ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 943 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 600 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။