လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 3.16MB

အရသာရွိၿပီး လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ဆင္းဒ၀စ္ခ်္အမ်ဳိးေပါင္း ၃၀ ျပဳလုပ္နည္း

ေရးသားသူစားဖိုမွဴးႀကီး ဦးသိန္းတန္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ကမၻာတစ္လႊားမွာ လူတိုင္းလူတိုင္း နံနက္စာ၊ ေန႔လယ္စာ၊
ညစာကို အဆာေျပသံုးေဆာင္ႏုိင္သည့္ ဆင္းဒ၀စ္(ခ်္)ဆိုတာက သာမန္
ၾကည့္လွ်င္ သမား႐ုိးက်ဆိုေသာ္လည္း နာမည္ေက်ာ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အထူးတလည္ ဧည့္ခံပဲြ၊ ေတြ႕ဆံုပြဲေတြမွာ မပါမျဖစ္အရာျဖစ္သလို
လူတိုင္းလူတိုင္း အဆာေျပကို စားသံုးေသာအခါ ဆင္းဒ၀စ္(ခ်္)
က လက္ေတြ႕က်ေသာ အစားအစာျဖစ္ေပသည္။
ကၽြန္ေတာ့္အေတြ႕အၾကံဳအရ ဘာသာမတူ၊ လူမ်ဳိးမတူ၊ ႏိုင္ငံ
အလိုက္ ကြဲျပားသြားေသာ္လည္း ဆင္းဒ၀စ္(ခ်္)အရသာက ပံုစံသာေျပာင္း
ၿပီး အရသာမကြဲျပားေအာင္ စားေသာက္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံအလိုက္ စားသံုးေန
ၾကေသာ အရသာရိွၿပီး လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ဆင္းဒ၀စ္(ခ်္)ကို ကၽြန္ေတာ္
စုေဆာင္းေသာအခါ အမ်ဳိးေပါင္း ၃၀ နီးပါးေတြ႕ေလသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ အစားအစာ
  • ျမန္မာ
  • အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ 5th အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္: in ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ အစားအစာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 986 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။