လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 73.47MB

အမ်ဳိးသမီးအႏုပညာရွင္မ်ား

ေရးသားသူဒဂုန္ခင္ခင္ေလး

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

၁၉၄၈-ခုႏွစ္က ေရးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၎င္းေဆာင္းပါးတို႔၏သက္တမ္းမွာ ၁၉ႏွစ္
ပင္ ၾကာရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ေရးခဲ့ရေသာအေၾကာင္းမွာလည္း ၁၉၄၇-ခုႏွစ္တြင္ ႏုနယ္
ငယ္ရြယ္သူ အမ်ဳိးသမီးကေလးမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ေစတနာျပဳ၍ ယု၀တီဂ်ာနယ္ကို
စတင္ထုတ္ေ၀လာၿပီး ေနာက္တစ္ႏွစ္ခန္႔အၾကာတြင္ အမ်ဳိးသမီးစာေပလိုက္စား ေရးသား
သူ ၀ါသနာရွင္မ်ား စုေပါင္းမိေစျခင္းအတြက္ (အမ်ဳိးသမီးကေလာင္အဖြဲ႕) ကို ဦးေဆာင္
တည္ေထာင္ေပးခဲ့ျပန္ရာမွ ယင္းအဖြဲ႕မွ (ကေလာင္ရွင္စာေစာင္) တစ္ခုကို သီးသန္႔ထုတ္ေ၀
ခဲ့ေပသည္။
၎င္းကေလာင္ရွင္စာေစာင္အတြက္ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔မွာစစ္ၿပီးေခတ္ အပ်က္အစီး
အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းေနၾကခ်ိန္၌ အသစ္တစ္ဖန္ အားသစ္ေလာင္း၍
ကေလာင္ရွင္အမ်ဳိးသမီးအသစ္မ်ား ထြန္းကားေပၚေပါက္လာေစရန္ ရည္သန္ခ်က္ျဖင့္
ေရွးေခတ္က ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားခဲ့ေလၿပီးေသာ အမ်ဳိးသမီးစာဆိုေတာ္မ်ားခ်ည္းသက္သက္
စုေဆာင္းေရးသားခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဇာတ္သဘင္ေလာကေဆာင္းပါး
တြင္လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္း အမ်ဳိးသမီးသဘင္ပညာရွင္ႀကီးမ်ားကိုသာ ေရြးထုတ္
ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1020 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 900 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။