ေဒတာအရြယ္အစား 4.59MB

အပင္ကမာၻ

ေရးသားသူမိုးဇက္ပိုင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

သစ္သီးေတြကို ႏိုင္ငံျခားတိုင္းတစ္ပါးက ဘာသာစကားေတြနဲ႔ နာမည္
ေပးခဲ့တယ္။ ေရွးက်တဲ့ ဘာသာစကားေတြနဲ႔ မ်က္ေမွာက္ေခတ္
ဘာသာစကားေတြကို ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးသံုးၿပီး နာမည္ေပးခဲ့တာ
ျဖစ္တယ္။ နာမည္ေတြကို ဘယ္လိုစတင္ေပးခဲ့သလဲဆိုတာ
ေလ့လာၾကည့္ေတာ့ တစ္ခါတရံမွာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို
အံ့အားသင့္စရာေကာင္းတဲ့ အသစ္အဆန္းေလးေတြ
ေပးထားတာေတြ႕ရတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သုတစာေပ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။