လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 6.89MB

အနာဂတ္၀ါက်မ်ား

ေရးသားသူေမာင္သာခ်ဳိ

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

လပြတ္ၱာၿမဳိ႕နယ္မွာ က်ဴရွင္ဆရာတစ္ေယာက္ ရွိပါသည္။ သူက
စက္မႈ တက္ၠသုိလ္ေက်ာင္းသားေဟာင္းတစ္ေယာက္။ သုိ႔ေသာ္ ႀ.ႏ ဘဲြ႕ကုိ
သူ မရ။ ႏွစ္ေတာ္ေတာ္ႀကီးခါမွ ေက်ာင္းႏွင့္ေ၀းသြားခဲ့ရၿပီး ေနာက္ေတာ့မွ
စာေပးစာယူျဖင့္ သိပ္ၸံဘဲြ႕ကုိ ရပါသည္။ သည္ေတာ့ သူ႔အသက္ေမြး၀မ္း
ေက်ာင္းက အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာဆရာ။ ၿပီးေတာ့ စိတ္ပါလွ်င္ စာေရး။ ဘာသာ
ျပန္။
တစ္ခါမွာေတာ့ ခ်မ္းသာျပည့္စုံတဲ့ မိသားစုထဲက သမီးကေလးတစ္
ေယာက္ကုိ သူ စာသင္ေပးရသည္။ အဂၤလိပ္စာသင္ရင္းက ၽႊငိသတ ဟူ
သည့္စကားလုံး ပါ၀င္လာရာ သူက “မုဆိုးမ” ဟူသည့္အနက္ကုိေပးၿပီး
ကေလး၏မ်က္လုံးကုိ အကဲခတ္လိုက္ရာ သံသယနည္းနည္းျဖစ္မိေသာ
ေၾကာင့္ သမီး “မုဆိုးမ” ကုိသိတယ္ေနာ္ဟု ေမးလိုက္သည္။ ဆယ္တန္း
ေက်ာင္းသူမက သိပါတယ္ဆရာဟုဆိုေသာ္လည္း သူ မယံုသျဖင့္ ကဲ…
ေျပာပါဦး “မုဆိုးမ” ဆိုတာ ဘာလဲဟု ေမးခြန္းထုတ္လိုက္ပါသည္။ ကေလးမ
ေျဖသည္ကလည္း သူမ ယုံၾကည္မိတာကုိ ေထာက္ခံသည့္အေျဖပဲ ျဖစ္
ပါသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1020 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။