လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 1.88MB

အဂၤလိပ္ေတြ ႏႈတ္က်ဳိးေနတဲ့ ဗမာျပည္

ေရးသားသူေကာင္းသာ

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဂ်ပန္တုိ႔ ေရာက္မလာခင္ကတည္းက ေမွ်ာ့ေတြ၊
မိေက်ာင္းေတြနဲ႔ အထင္ကရ ယဥ္ပါးခဲ့တဲ့ ဗမာျပည္ဟာ
လြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္ၿပီး လွပစြာ ပ်င္းရိေလးကန္ ေႏွးေကြးေန
တတ္ၾကတဲ့ ကုသုိလ္ေကာင္းတဲ့ ေရေျမ ျဖစ္ပါတယ္။
လက္ေတြ႕အားျဖင့္ေတာ့ ဗမာျပည္ဟာ ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ တုိင္းျပည္
ပုံစံမ်ဳိးမေနခဲ့ရတဲ့အျပင္ လက္ရွိရာစုႏွစ္ထဲ ၀င္ေတာ့မယ့္
ေနာက္ဆုံး စိမ္းလန္းတဲ့ ေန႔ရက္ေတြမွာ ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားလွစြာ
အေနာက္တုိင္းသားေတြနဲ႔ စစ္ေတြ ဆင္ခဲ့ရတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ဟာ ၁၉၂၇ ခုကေန ၁၉၃၅ ခုအထိ ဗမာျပည္ကုိ
ရင္းရင္းႏွီးႏွီး သိခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ဒုတိယကမ္ၻာစစ္ႀကီးအတြင္း
ဗုံးၾကဲေလယာဥ္နဲ႔ ဗမာျပည္ထဲ ျပန္ေရာက္ခဲ့တယ္။
ဗမာ့စာေပရဲ႕ နမူနာေကာင္းေတြအျဖစ္ ေနာက္ဆက္တြဲမွာ
ပါ၀င္တဲ့အတုိင္း ဗမာ့စကားေျပနဲ႔ ကဗ်ာလက္ေရြးစင္တခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။
ဒီဗဟုသုတေတြက ဗမာစာေပနယ္က ဦးေဖေမာင္တင္ရဲ႕ အၾကံေပးခ်က္အရျဖစ္ၿပီး
သူက အဂၤလိပ္လုိေရာ ဗမာလုိပါ စာေရးေကာင္းသူ ျဖစ္ပါတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သမုိင္းႏွင့္ ပထဝီ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 970 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။