လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 69.15MB

အခ်စ္ႏွင့္စိတ္

ေရးသားသူႏိုင္းႏုိင္းစေန

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဘာျဖစ္လို႔ တခ်ိဳ႕မိန္းကေလးက အိမ္ေထာင္ျပဳေရးကို ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေနသလို သတ္မွတ္ႏိုင္ၿပီး ဘာျဖစ္လို႔ တခ်ိဳ႕မိန္းကေလးေတြက အိမ္ေထာင္ေရးထဲလွမ္းဝင္ဖို႔ ခက္ခဲပင္ပန္းရသလဲ။ ႐ုပ္ရွင္ေတြ၊ ဇာတ္လမ္းတြဲ ေတြၾကည့္တဲ့အခါ အခ်စ္တစ္ခုၿပိဳကြဲခ်ိန္ လွည့္ထြက္သြားသူေတြက ေယာက်ာ္း ေလးပဲ ျဖစ္တာမ်ားတယ္ဆိုတာကို ေတြ႕ရတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အခ်စ္၀တၳဳ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 989 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 1800 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 300 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။