လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 0.98MB

ဟာသ၀တၳဳတိုမ်ား အမွတ္ ၂

ေရးသားသူမိုးဟိန္း

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

““အဟမ္း…အဟမ္း…မိန္းမကေတာ့ ယူမွပဲ ခင္ဗ်၊ မိန္းမ မယူရရင္
ေတာ့ မျဖစ္ေတာ့ဘူး ဟူးဟူး…””
၀၀ကစ္ကစ္ႀကီးႏွင့္ ကေလးဆိုးႀကီးလို ညည္းညည္းညဴညဴ ေျပာ
လိုက္ေသာ ၀တ္လံုေတာ္ရ ကိုသင္းလႈိင္အား ၾကည့္ကာ အလြန္က႐ုဏာ
အသက္ႀကီး သက္ေနေသာ မ်က္ႏွာေပးမ်ားျဖင့္ သူ႔ရဲေဘာ္ သံုးေယာက္က
ေခါင္းတဆတ္ဆတ္ႏွင့္ ညိတ္ေနၾကရွာ၏။ သူ႔ရဲေဘာ္မ်ား သနားက႐ုဏာ
သက္မည္ဆိုကလည္း သက္စရာပင္တည္း။ အေၾကာင္းမူကား ကိုသင္းလႈိင္
မွာ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ရွိၿပီ။ အသက္ ၂၈ ႏွစ္ ၀တ္လံုစာေမးပြဲ ေအာင္ၿပီးစ
ဘိလပ္မွ ျပန္လာကတည္းက ႏွစ္စဥ္ သီတင္း၀ါလ ကၽြတ္လုဆဲဆဲတိုင္း
ဤသို႔ ဤႏွယ္ ညည္းညဴႀကိမ္းေမာင္း၍ ရံဖန္ရံခါ ပါစက ဓာတ္ရည္ကေလး
မ်ား ၀မ္းထဲမ်ားေနလွ်င္ လက္သီးလက္ေမာင္းတန္းကာ ဟိန္းေဟာက္ဖူး
သည္ကား ဤအႀကိမ္ပါႏွင့္ဆိုလွ်င္ သတ္ၱမေျမာက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သတည္း။
““မိန္းမကေကာ ေမာင္ရင့္ ယူဦးမွာလား””
အတြင္းသိ အစင္းသိ သခင္ဘသိန္းက ေမးလိုက္သျဖင့္ ကိုသင္း
လႈိင္ ရွဴးရွဴးရွားရွားႏွင့္ ေဒါကန္သြားသည္။
““ဟြန္း…ေဘာက္မဲ့ေၾကာင့္ မယူရမွာလဲဗ်။ မိန္းမပဲ ခုလိုခ်င္ရင္
ခုရရ မွာေပါ့””

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1003 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။