ေဒတာအရြယ္အစား 2.71MB

သူတို႔သိေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

ေရးသားသူကေလာင္စံု

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဤတြင္ေရြ႕ကား၊ အေရွ႕ကုိငမင္၊ ေတာင္ခြင္စစ္သား၊ ေနာက္ကား
ဗိႆႏုိး၊ သားမ်ဳိးရပ္ခြင္၊ ၿမဳိ႕လုလင္ႏွင့္၊ ေလးအင္မခ်ဳိ႕၊ ၿမဳိ႕၏က်က္သေရ၊
ထြန္းပေပေသာ ေတာင္တြင္းႀကီးဟူ၍ လည္းေကာင္း၊
၎င္းျပင္တစ္ျဖာ (၁) ရတနာတင္းတိမ္၊ ဂုဏ္သိမ္ေၾကညာ၊ (၂) ေဇ
ယာ၀ၯုန၊ (၃) ပုဏ္ၰ၀တီ၊ သညီေျပာင္၀င္း၊ တေဘာင္လင္းသည့္၊ (၄) ေတာင္
တြင္းႀကီးဟူ၍ လည္းေကာင္း၊
ေပလည္းေလးပင္၊ ရွင္လည္းေလးပါးဟူ၍လည္းေကာင္း၊
ေပတစ္ပင္၊ ရွင္တစ္ပါး ဟူ၍လည္းေကာင္း၊
၎င္းေနာက္တစ္နည္း။ ေတာင္တြင္းႀကီး လူစေကာင္းသျဖင့္၊ မူလ
ေပါင္း ၉၉ တြင္။ တုိးဘာက ၆၆ ရွိသည္ဟူေသာအရ၊ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမဳိ႕မ
၏ အရံအပါ။ ေက်းရြာနယ္ေျမေပါင္း ၁၆၅ ရွိသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း။
ေရွးေဟာင္းေခတ္အခါက၊ လြန္စြာထင္ရွားခဲ့ေသာ ေတာင္တြင္းႀကီး
ၿမဳိ႕တြင္၊ ဘုရင္မင္းေပါင္း ၄၁ ဆက္မွ် စုိးစံေတာ္မူဖူးေပသျဖင့္၊ သေရ
ေခတ္ၱရာျပည္၊ ပုဂံျပည္တုိ႔ထက္ပင္။ အလ်င္ ေရွးက်ေၾကာင္းႏွင့္၊ ၎င္းေတာင္
တြင္းႀကီးၿမဳိ႕၊ ရတနာဗိမာန္ေတာရ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး၏ အေႏ္ၲ၀ါသိက၊
အစုိးရပထမႀကီး၊ ဦးညာဏ အသွ်င္လွ်င္၊ စီရင္ ေတာ္မူသည့္ ေတာင္တြင္း
ႀကီး ရာဇ၀င္သစ္တြင္ပါရွိသည့္ –
ရာဇ၀င္ေတးထပ္ကား။
ရာဇ၀င္မင္းအမ်ားကိုလ၊ အက်ဥ္းအားမွာမည္၊ အခင္းသြား သမ္ၻာညီ
သည္။ ျမန္မာျပည္အေၾကာင္း၊ (ေလးက်ိပ္တစ္)တင္းတိမ္နဂရာမွာ၊ လင္းထိန္
စြာ စံတဲ့မင္းေကာင္း။ ။ ေခတ္ၱရာ ေရႊျပည္၀ယ္၊ (ႏွစ္ဆယ္ခြန္) မင္းေပါင္း။
ကဲအမြန္ရွည္ေၾကာင္း။ မင္းေကာင္း မ်ားစံဌာနီ။ ။ ပုဂံမွာ (ငါးဆယ့္ငါး)ရယ္
ႏွင့္။ ပင္းယအား (ေျခာက္ဆက္)သာစည္။ ။ စစ္ကုိင္း၌ (ခုနစ္)မည္။ ေညာင္
ရမ္းျပည္(တစ္ဆယ္) မင္းရယ္ႏွင့္၊ အင္း၀၌ (၀ီသ)သာ၊ မင္းျမတ္ရာဇာ။ ။
မုဆုိးဆက္(ဆယ့္တစ္ျဖာ)တြင္။ ျပည္ပ်က္ရွာ အေၾကာင္းပေလး။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 700 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။